Gehoorzaamheid, Sport en Spel 2 (GSS 2)


Voor de Gehoorzaamheid, Sport en Spel 2 cursus, kortweg de GSS 2 genoemd, kunt u zich inschrijven nadat u met uw hond de Gehoorzaamheid, Sport en Spel 1 met goed gevolg hebt afgerond.

Tijdens de GSS 2 cursus worden de GSS 2 oefeningen aangeleerd en uitgebreid, te weten; volgen aan de lijn, komen op bevel, aan de voet, blijven liggen, blijven zitten, terugzenden plaats, gebit tonen, staan en bestasten en het apporteren van een speeltje. Daarnaast zal de omgang tussen baas-hond en hond-hond veel aandacht krijgen. De nadruk ligt op het uitbreiden van de in de GSS 1 aangeleerde oefeningen en het aanleren van de nieuwe oefening; het terugzenden naar de plaats. Zo worden de oefeningen steeds lastiger gemaakt voor baas en hond.

Ook zal er ruimte zijn voor sportieve oefeningen en/of spel met uw hond, dit bevordert de band tussen baas en hond.

Naast het aanleren van de GSS 2 oefeningen is er uiteraard ruimte voor vragen uit het dagelijks leven waar cursisten tegenaan kunnen lopen. De GSS 2 cursus wordt afgesloten met een getuigschrift na de laatste les. 

De GSS 2 cursus heeft een duur van ca. 12 weken. De lessen duren ca. 45 minuten.

Na deze cursus kunt u verder met de volgende cursussen op het sportieve vlak, zoals:
- Gedrag en Gehoorzaamheid Beginners*
- Gedrag en Gehoorzaamheid 1, 2 en 3*
- Behendigheid (Agility)
- Flyball


* bij voldoende aanmeldingen

Wij wensen u en uw hond veel plezier bij de cursussen!