Contributie lidmaatschap per kalender jaar 2021:

Lidmaatschap per jaar: €20,00

Gezinslidmaatschap (op hetzelfde adres): €10,00 p.p.

Lidmaatschap ingegaan na 1 juli: €10,00

Inschrijfgeld (éénmalig): €5,00Betalingen op IBAN:
NL73 INGB 0001783603 t.n.v. KC Nijmegen e.o. Noviomagum. (BIC/SWIFT: INGB NL 2A)


Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt jaarlijks automatisch verlengd, schriftelijke opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk plaats te vinden 4 weken voor einde boekjaar, met in achtneming van BW boek 2 art. 35 en 36.

Inschrijfformulier (PDF) vindt u hier.

Contactpersoon: Bianca van Leth,   tel: 0613155455 (na 18:00 uur bereikbaar !!)