PARKEREN:

Er is rond het terrein meer dan voldoende parkeergelegenheid. Voor het clubbgebouw zijn twee gereserveerde plekken bestemd voor onze vrijwilligers van de kantine. Daarnaast zijn er plekken gereserveerd voor mensen met een beperking.

Het is op last van de brandweer absoluut verboden om te parkeren voor de hekken, dit is alszodanig gemarkeerd en aangegeven deze dienen i.v.m. een mogelijke calamiteit vrij te blijven.

Het is fijn voor de medecursisten dat uw hond voordat deze het terrein betreedt uitgelaten is. Mocht er onverhoopt een ongelukje gebeuren dan verwachten wij van u dat u dit zelf opruimt en niet als dank voor de terreinbeheerder achter laat.