Cursusgeld en kosten van het lidmaatschap

Een ieder die inschrijft voor een cursus geeft hiermee ook een machtiging af voor automatisch incasso voor betaling van zowel cursusgeld en de contributie van het lidmaatschap van Kynologenclub Nijmegen e.o. Noviomagum. Het lidmaatschap is verplicht.
Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling, het cursusgeld wordt niet gerestitueerd.

Voordat het cursusgeld en of contributie wordt afgeschreven krijgt u per Email een factuur toegezonden met daarop gespecificeerd de cursuskosten en of de kosten van het lidmaatschap. Op factuur staat een datum vermeld van de incassodatum.


soort cursus:  
tarief 2019 per cursusblok:
   
Instroom Puppy  
€ 34,00
   
   
   
Puppycursus  
€ 55,00
   
Puppy Summerschool
€ 34,00
   
   
   
GSS Instroom (Gehoorzaamheid, sport en spel)  
€ 55,00
   
GSS 1 (Gehoorzaamheid, sport en spel)  
€ 55,00
   
GSS 2 (Gehoorzaamheid, sport en spel)  
€ 55,00
   
   
   
GG B,1,2,3 gedrag en gehoorzaamheid  
€ 55,00
   
 
   
Flyball  
€ 55,00
   
 
   
Agility (behendigheid)  
€ 55,00
   
   
   
Hoopers  
€ 55,00
   
     
DogDance  
€ 55,00
   
Ringtraining  
€ 40,00 voor een persoonlijke leskaart, niet overdraagbaar, en 12 maanden na aankoop geldig.
Voor alle bovenstaande cursussen geldt een verplicht lidmaatschap, die separaat in rekening wordt gebracht.
KK1 en KK2 cursus             
€ 205,00 niet leden
€ 185,00 leden KNON
 

contributie per kalenderjaar:
2019
   
Lidmaatschap per jaar
€ 19,50
   
Gezinslidmaatschap (op het zelfde adres)
€   9,50
   
Lidmaatschap ingegaan na 1 juli (t/m december)
€   9,75
   
Inschrijfgeld (éénmalig)
€   5,00
   
   
Betalingen uitschrijven op naam van :
KC Nijmegen e.o. Noviomagum
IBAN :
NL73 INGB 0001783603
BIC / SWIFT :
INGB NL 2A
   
Emailadres cursus en ledenadministratie:
cursusledenadmin@kcnijmegen.nl
 
Emailadres penningmeester:
penningmeester@kcnijmegen.nl
   
Ga <hier> naar de pagina cursussen om in te schrijven voor een cursus.
Download <hier> het inschrijfformulier lidmaatschap.