Reglement voor deelname aan de cursussen van Kynologenclub Nijmegen e.o. "Noviomagum"

1. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor de schade die de hond aanricht aan personen, zaken of andere     honden op het terrein van Kynologenclub Nijmegen.
2. Op het terrein van Kynologenclub Nijmegen dient de hond altijd aangelijnd te zijn,
    behalve op aanwijzing van de instructeur. Dit geldt ook voor de puppyren.
3. In het clubhuis dient de hond geen hinder te veroorzaken aan andere honden en dient tevens aangelijnd te zijn.
4. Het is niet toegestaan op het trainingsveld te roken en/of consumpties te gebruiken.
5. De leeftijd van de geleider dient minimaal 14 jaar te zijn.
6. Het gebruik van parforce-,halty-, of prikbanden is niet toegestaan.
7. Harde correcties; zoals slaan of schoppen van de hond zijn niet toegestaan. De instructeur is gerechtigd u     hiervoor van het terrein te verwijderen. Tevens kunt u worden uitgesloten van verdere deelname aan de cursus.     Dit zonder restitutie van het cursusgeld. Het bestuur kan u royeren als lid van de Kynologenclub Nijmegen
8. Bij herhaaldelijk agressief gedrag van de hond richting personen of andere honden
    kan deelname aan de cursus worden ontzegd. Dit zonder restitutie van het cursusgeld. Het bestuur is gerechtigd     de hond uit te sluiten van verdere inschrijvingen op cursussen.
9. Voorwaarde voor deelname aan een cursus is dat de hond volledig is ingeënt en gechipt.
10. Bij loopsheid of ziekte van uw hond kan deze niet aan de les deelnemen.. Hiervoor wordt geen restitutie van het       cursusgeld verleend.
11. Bij verhindering dient u zich tijdig af te melden bij de instructeur of op het clubhuis. Bij 3x afwezigheid zonder        afmelding wordt u van deelneming aan het examen uitgesloten. Dit zonder restitutie van cursusgeld.
12. Voor de poort van het trainingsveld zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het BARPERSONEEL dus die       moeten vrij blijven.
13. Ontlasting van de hond op het trainingsveld dient u zelf op te ruimen en laat ook uw hond niet plassen op het       trainingsveld!!
14. Voor de schuifpoort mag niet geparkeerd worden. Ook op de groenstrook langs de weg mag niet geparkeerd       worden. Achter het clubhuis is voldoende parkeer plaats.
15. Ingeval door weersomstandigheden, van verenigingswege, een les uitvalt, dan bestaat er geen recht restitutie       van het cursusgeld.
     Vanaf de 4e uitgevallen les in één cursusblok, die van verenigingswege uitvalt, bestaat een recht op vergoeding      van deze les(sen), welke enkel en alleen in de vorm van een geldelijke korting op een volgend cursusblok zal      worden verrekend met het nieuwe cursusblok.


Algemene tips:
==> Draag tijdens de cursussen kleding die vuil en nat mag worden.
==> Trek schoeisel aan waarmee u makkelijk door het gras kunt lopen. (Ook met nat weer.)
==> Laat uw hond voor aanvang van de cursus uit.
==> Ontlasting op het trainingsveld dient u zelf op te ruimen!! Dus neem zakjes mee.
==> Neem ruim voldoende brokjes en een speeltje mee naar het trainen
==> Geef de hond geen eten vlak voor aanvang van de cursus. Er bestaat een kans op maagtorsie of wel         maagdraaiing.
==> De riem moet 1,5 meter of langer zijn.
==> Het gebruik van rolriemen of ijzeren hondenlijnen zijn niet aan te bevelen.